Privacy verklaring

Hof van Haye gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens.

Om je van dienst te kunnen zijn, heeft Hof van Haye diverse gegevens van jou nodig. Die gegevens worden verstrekt via de telefoon, het contactformulier op www.hofvanhaye.nl of tijdens coachgesprekken. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Hof van Haye heeft deze persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar coachwerkzaamheden, het afhandelen van betalingen, het doen van belastingaangifte en het versturen van nieuwsbrieven. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ of ‘gevoelige persoonsgegevens’ die nodig zijn voor het coachtraject. Deze persoonsgegevens worden nooit  gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hof van Haye bewaart persoonsgegevens 10 jaar na beëindiging van het coachtraject.

Hof van Haye zal gegevens alleen met instemming van jou verstrekken aan derden voor het inzetten van testen (zoals een loopbaan- of persoonlijkheidtest).

Hof van Haye gebruikt alleen cookies op de website om anonieme webstatistieken te meten voor het verbeteren van deze website.

Voor het inzien, laten corrigeren of laten verwijderen van persoonsgegevens, kun je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@hofvanhaye.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat legitimatie altijd noodzakelijk is om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Hof van Haye neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen over het gebruik van persoonsgegevens door Hof van Haye kunnen gesteld worden via privacy@hofvanhaye.nl

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 juni 2018